DUPLOMATIC电磁阀DS3-RK/11N-D24K1

DUPLOMATIC电磁阀DS3-RK/11N-D24K1

阀门 电磁阀 进口电磁阀
上海
850/ 件
1
1000
我要询价

DUPLOMATIC电磁阀DS3-RK/11N-D24K1,购买进口液压、气动、自动化控制工业配件,认准“上海韦米机电设备有限公司”,保证原装产品,品质保障,售后无忧,批量零售,价格优惠,现货供应。欢迎新老客户咨询采购!

意大利迪普马DUPLOMATIC电磁阀DS3系列

板式安装

ISO 4401-03 (CETOP 03)

高工作压力 350 bar

大流量 100 l/min

直动式底板安装方向控制阀,底板安装面符合ISO 4401(CETOP RP121H) 标准。

该阀提供三通或四通设计,可分为2位和3位,并且具有各种可互换的阀芯。

阀体由高强度铸铁制造而成,阀体内铸有宽大的流道,以减少压力损失。采用了带有可互换线圈的湿式电磁铁。

该阀可采用直流或者交流电磁铁。直流电磁铁也可采用交流供电。但需使用带桥式整流器的插头。

DS3直流电磁铁阀还以可提供平稳换向类型。

直流电磁铁阀还可以提供锌镍镀层,确保抗盐雾能力达600小时。

除了标准的手动应急操作之外,还可提供手柄式、推进式、保护罩式以及机械制动式等各种形式。

工作极限

不同阀芯机能的流量限制和工作压力之间的关系。数据测量按照 ISO 6403 标准,电磁铁工作温度为额定温度,供应电压为额定电压90%测得。并且使用了粘度为 36 cSt的矿物液压油,在温度为50 °C,过滤精度符合ISO 4406:1999 等级18/16/13条件下获取。

电磁铁

电磁铁通常由铁芯和线圈两部分组成。铁芯以螺纹形式安装在阀体内,并且包括浸在油中,可作无摩擦运动的衔铁。内部与回油管路油液接触,保证了散热效果。

线圈通过螺纹环固定在铁芯上,可作360°旋转,以适应可用的安装空间。

直流电磁阀电流和功率消耗

表中列出了不同型号直流线圈的电流和功耗值。采用交流电(50或者 60 Hz)供电时,需通过整流电路实现,可使用带桥式整流的“D”型插头。 但需要考虑功率极限的下降。

安装

具有弹簧对中和复位的阀可在任意方向安装; 不带弹簧,机械定位的RK型阀必须纵向轴水平安装。

阀可以通过螺钉或者螺栓安装在平面上,安装面的平面度和粗糙度等级必须等于或者高于图中所示的 值。如果平面度或者粗糙度达不到要求的最小值,则阀和安装面之间很容易发生油液泄露。

DUPLOMATIC电磁阀DS3-RK/11N-D24K1

意大利迪普马DUPLOMATIC电磁阀:

DS3-S1/11N-D24K1

DS3-S2/11N-D24K1

DS3-S3/11N-D24K1

DS3-S4/11N-D24K1

DS3-S5/11N-D24K1

DS3-S6/11N-D24K1

DS3-S7/11N-D24K1

DS3-S8/11N-D24K1

DS3-S9/11N-D24K1

DS3-S10/11N-D24K1

DS3-S11/11N-D24K1

DS3-S12/11N-D24K1

DS3-S17/11N-D24K1

DS3-S18/11N-D24K1

DS3-S19/11N-D24K1

DS3-S20/11N-D24K1

DS3-S21/11N-D24K1

DS3-S22/11N-D24K1

DS3-S23/11N-D24K1

DS3-S26/11N-D24K1

DS3-S27/11N-D24K1

DS3-S28/11N-D24K1

DS3-S29/11N-D24K1

DS3-RK/11N-D24K1

DS3-RK02/11N-D24K1

DS3-RK1/11N-D24K1

DS3-1RK/11N-D24K1

DS3-SA1/11N-D24K1

DS3-SA2/11N-D24K1

DS3-SA3/11N-D24K1

DS3-SA4/11N-D24K1

DS3-RSA1/11N-D24K1

DS3-RSA2/11N-D24K1

DS3-RSA3/11N-D24K1

DS3-RSA4/11N-D24K1

DS3-TA/11N-D24K1

DS3-TA02/11N-D24K1

DS3-TA12/11N-D24K1

DS3-TA23/11N-D24K1

DS3-23TA/11N-D24K1

DS3-TA30/11N-D24K1

DS3-TA33/11N-D24K1

DS3-SB1/11N-D24K1

DS3-SB2/11N-D24K1

DS3-SB3/11N-D24K1

DS3-SB4/11N-D24K1

DS3-RSB1/11N-D24K1

DS3-RSB2/11N-D24K1

DS3-RSB3/11N-D24K1

DS3-RSB4/11N-D24K1

DS3-TB/11N-D24K1

DS3-TB02/11N-D24K1

DS3-TB12/11N-D24K1

DS3-TB23/11N-D24K1

DS3-23TB/11N-D24K1

DS3-TB30/11N-D24K1

DS3-TB33/11N-D24K1

DS3-S1/11N-A110K1

DS3-S2/11N-A110K1

DS3-S3/11N-A110K1

DS3-S4/11N-A110K1

DS3-S5/11N-A110K1

DS3-S6/11N-A110K1

DS3-S7/11N-A110K1

DS3-S8/11N-A110K1

DS3-S9/11N-A110K1

DS3-S10/11N-A110K1

DS3-S11/11N-A110K1

DS3-S12/11N-A110K1

DS3-S17/11N-A110K1

DS3-S18/11N-A110K1

DS3-S19/11N-A110K1

DS3-S20/11N-A110K1

DS3-S21/11N-A110K1

DS3-S22/11N-A110K1

DS3-S23/11N-A110K1

DS3-S26/11N-A110K1

DS3-S27/11N-A110K1

DS3-S28/11N-A110K1

DS3-S29/11N-A110K1

DS3-RK/11N-A110K1

DS3-RK02/11N-A110K1

DS3-RK1/11N-A110K1

DS3-1RK/11N-A110K1

DS3-SA1/11N-A110K1

DS3-SA2/11N-A110K1

DS3-SA3/11N-A110K1

DS3-SA4/11N-A110K1

DS3-RSA1/11N-A110K1

DS3-RSA2/11N-A110K1

DS3-RSA3/11N-A110K1

DS3-RSA4/11N-A110K1

DS3-TA/11N-A110K1

DS3-TA02/11N-A110K1

DS3-TA12/11N-A110K1

DS3-TA23/11N-A110K1

DS3-23TA/11N-A110K1

DS3-TA30/11N-A110K1

DS3-TA33/11N-A110K1

DS3-SB1/11N-A110K1

DS3-SB2/11N-A110K1

DS3-SB3/11N-A110K1

DS3-SB4/11N-A110K1

DS3-RSB1/11N-A110K1

DS3-RSB2/11N-A110K1

DS3-RSB3/11N-A110K1

DS3-RSB4/11N-A110K1

DS3-TB/11N-A110K1

DS3-TB02/11N-A110K1

DS3-TB12/11N-A110K1

DS3-TB23/11N-A110K1

DS3-23TB/11N-A110K1

DS3-TB30/11N-A110K1

DS3-TB33/11N-A110K1

DS3-S1/11N-A230K1

DS3-S2/11N-A230K1

DS3-S3/11N-A230K1

DS3-S4/11N-A230K1

DS3-S5/11N-A230K1

DS3-S6/11N-A230K1

DS3-S7/11N-A230K1

DS3-S8/11N-A230K1

DS3-S9/11N-A230K1

DS3-S10/11N-A230K1

DS3-S11/11N-A230K1

DS3-S12/11N-A230K1

DS3-S17/11N-A230K1

DS3-S18/11N-A230K1

DS3-S19/11N-A230K1

DS3-S20/11N-A230K1

DS3-S21/11N-A230K1

DS3-S22/11N-A230K1

DS3-S23/11N-A230K1

DS3-S26/11N-A230K1

DS3-S27/11N-A230K1

DS3-S28/11N-A230K1

DS3-S29/11N-A230K1

DS3-RK/11N-A230K1

DS3-RK02/11N-A230K1

DS3-RK1/11N-A230K1

DS3-1RK/11N-A230K1

DS3-SA1/11N-A230K1

DS3-SA2/11N-A230K1

DS3-SA3/11N-A230K1

DS3-SA4/11N-A230K1

DS3-RSA1/11N-A230K1

DS3-RSA2/11N-A230K1

DS3-RSA3/11N-A230K1

DS3-RSA4/11N-A230K1

DS3-TA/11N-A230K1

DS3-TA02/11N-A230K1

DS3-TA12/11N-A230K1

DS3-TA23/11N-A230K1

DS3-23TA/11N-A230K1

DS3-TA30/11N-A230K1

DS3-TA33/11N-A230K1

DS3-SB1/11N-A230K1

DS3-SB2/11N-A230K1

DS3-SB3/11N-A230K1

DS3-SB4/11N-A230K1

DS3-RSB1/11N-A230K1

DS3-RSB2/11N-A230K1

DS3-RSB3/11N-A230K1

DS3-RSB4/11N-A230K1

DS3-TB/11N-A230K1

DS3-TB02/11N-A230K1

DS3-TB12/11N-A230K1

DS3-TB23/11N-A230K1

DS3-23TB/11N-A230K1

DS3-TB30/11N-A230K1

DS3-TB33/11N-A230K1

液压阀是一种用压力油操作的自动化元件,它受配压阀压力油的控制,通常与电磁配压阀组合使用,可用于远距离控制水电站油、气、水管路系统的通断。常用于夹紧、控制、润滑等油路。有直动型与先导型之分,多用先导型。

液压阀是一种用压力油操作的自动化元件,它受配压阀压力油的控制,通常与电磁配压阀组合使用,可用于远距离控制水电站油、气、水管路系统的通断。用于降低并稳定系统中某一支路的油液压力,常用于夹紧、控制、润滑等油路。有直动型、先导型、叠加型之分.液压传动中用来控制液体压力﹑流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀,控制流量的称为流量控制阀,控制通﹑断和流向的称为方向控制阀。

液压阀按控制方法分类:手动,电控,液控

按功能分类:流量阀(节流阀、调速阀,分流集流阀)、压力阀(溢流阀,减压阀,顺序阀,卸荷阀)、方向阀(电磁换向阀、手动换向阀、单向阀、液控单向阀)

按安装方式分:板式阀,管式阀,叠加阀,螺纹插装阀,盖板阀


方向控制按用途分为单向阀和换向阀。单向阀:只允许流体在管道中单向接通,反向即切断。换向阀:改变不同管路间的通、断关系。根据阀芯在阀体中的工作位置数分两位、三位等;根据所控制的通道数分两通、三通、四通、五通等;根据阀芯驱动方式分手动,机动,电动,液动等。图2为三位四通换向阀的工作原理。P 为供油口,O 为回油口,A 、B 是通向执行元件的输出口。当阀芯处於中位时,全部油口切断,执行元件不动;当阀芯移到右位时,P 与A 通,B 与O 通;当阀芯移到左位时,P 与B 通,A 与O 通。这样,执行元件就能作正、反向运动。